O nas

Izvajamo kvalitetno fizioterapevtsko oskrbo v vašem domačem okolju, s tem prihranite dragoceni čas, brez dodatnega stresa za vas.

O podjetju

Vizija: Postati prepoznavni ponudnik fizioterapevtske oskrbe in rehabilitacije ter postaviti visoke standarde odgovornosti, kompetentnosti in čutne ostrine do naših uporabnikov.

Poslanstvo: S kakovostno fizioterapevtsko oskrbo in rehabilitacijo ponujamo našim uporabnikom učinkovito in varno obravnavo v njihovem bivalnem okolju in v naših ambulantah. Skrbimo za zadovoljstvo naših zaposlenih in s pozitivnim pristopom negujemo dobre odnose ter spoštovanje med ljudmi.

Naše vrednote: Smo kompetentni, odgovorni, prilagodljivi, empatični, ciljno usmerjeni in prepoznamo različnost.

Naše prednosti: Fizioterapijo in rehabilitacijo opravljamo diplomirani fizioterapevti z visoko mero empatije. Delujemo v skladu z visokimi standardi in terapevtskimi postopki, ki so podprti z znanstvenimi raziskavami.

Pri fiziooskrba.si izvajamo fizioterapijo, ki je zdravstvena dejavnost usmerjena v ohranjanje optimalnega zdravja in funkcije telesa oziroma v vzdrževanje, razvoj in ponovno vzpostavitev telesnih funkcij. Namen fizioterapije je razvijati, vzdrževati ali ponovno vzpostaviti optimalno gibanje in funkcijo pri posameznikih v vseh življenjskih obdobjih. Pri fizioterapiji opravljamo postopke ne glede na starost, bolezen, poškodbo, okvaro ali zdravstveno stanje oseb. Bistveno je, da je oseba v gibanju, ki omogoča funkcijo in zdravje posameznika. S fizioterapijo opredelimo in izboljšamo kakovost posameznikovega življenja na področjih promocije zdravja, preventive, zdravljenja, habilitacije in rehabilitacije. Fizioterapevti sodelujemo z uporabniki naših storitev, njihovimi družinskimi člani in ostalo skupnostjo. Pri fiziooskrba.si strokovno sodelujemo z drugimi fizioterapevti in ostalimi zdravstvenimi delavci. Uporabnikom naših storitev prijazno in strokovno svetujemo ter pripravimo priporočila za domačo uporabo kot samopomoč, da se lažje in hitreje pozdravijo.
Ponosni smo, da nam zaupate in da skupaj ustvarjamo boljši svet.

Fizioterapija Žarka Sluga je zasebna fizioterapija, ki je bila ustanovljena leta 1995 na Prestranku z namenom pomagati ljudem do hitrega in uspešnega okrevanja po poškodbah, operacijah in degeneracijah. Veliko smo vlagali v znanje in opremo, poleg tega smo ustanovili blagovno znamko Fiziooskrba.si, ki se ukvarja tudi z fizioterapijo na domu. Po našem mnenju je za izvajanje fizioterapije in oskrbe na domu potrebno imeti določene vrednote in znanja, ki si jih uporabniki naših storitev zaslužijo. Zaradi tega smo postavili visoke standarde kakovosti naših storitev, za katere si želimo, da bi jih upoštevali prav vsi izvajalci podobnih storitev.

Vodja fizioterapije Žarka Sluga je diplomirala na Višji zdravstveni šoli v Ljubljani kot višja fizioterapevtka, kasneje se je vpisala na Fakulteto za organizacijske vede in pridobila naziv diplomirana organizatorka dela. Opravljen ima strokovni izpit in je vpisana v register izvajalcev fizioterapevtskih dejavnosti na Ministrstvu za zdravje. Ves čas poklicne poti se izobražuje na različnih seminarjih in šolanjih ter z svojimi dolgoletnimi izkušnjami pomaga ljudem do boljšega počutja. Kot članica Združenja fizioterapevtov Slovenije in Sekcije fizioterapevtov zasebnikov redno obiskuje njihova dodatna izobraževanja. Leta 2000 je v Avstriji pridobila mednarodno priznan certifikat Dr. Wooder šole za izvajanje limfne drenaže, ki je najbolj priznana med tovrstnimi šolami.

Silvo Pšeničnik Sluga je diplomirani fizioterapevt z opravljenim strokovnim izpitom in vpisan v register izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti. Je tudi poklicni NPK maser, ki je na svoji dosedanji poklicni poti sodeloval z mnogimi ljudmi, ki so mu zaupali in bili z opravljenimi storitvami zadovoljni. Med njimi bi izpostavili starostnike, invalide, športnike in ostalo populacijo z raznimi akutnimi in kroničnimi težavami, ki so bile posledica premajhne aktivnosti, preobremenitve, poškodb ali bolezni. Prav tako veliko svojega časa nameni preventivi in učenjem pravilnih tehnik vadbe z raznimi sprostitvenimi tehnikami in s tem svojim klientom pomaga uravnovesiti njihovo psiho-fizično stanje. Silvo ima do sedaj opravljenih že preko 3000 ur terapevtskega dela z različnimi manualnimi tehnikami. Kot živilsko prehranski tehnik ima 17 let izkušenj na različnih področjih prehrane in to znanje s pridom vključuje v procese rehabilitacije. Kot dolgoletni vzdržljivostni športnik dobro pozna občutke, ki se odražajo na človeškem telesu, kadar je le to preobremenjeno in tako še lažje pomaga ljudem do boljšega počutja.

Osebni slogan: Zmagovalec je tisti, ki na svoji življenjski poti doseže določene cilje, s tem izboljša svet in nikomur ne škoduje.

Fiziooskrba.si

Zakaj izbrati nas?

Smo strokovni in kakovostni zdravstveni delavci z visoko mero empatije, specializirani za oskrbo na domu. Ponujamo vam učinkovito in varno obravnavo v vašem domačem okolju in v naših ambulantah.

Kje nas najdete

Ulica Ivana Vadnala 15, 6258 Prestranek

FIZIOOSKRBA.SI
Scroll to Top